Общи условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ www.quadraccess.com ” предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина  „ www.quadraccess.com ”. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „поръчка“, потребителят/ клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

1.1 Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

1.2. Тези Общи условия са публичен договор(предложение) и са валидни само за неуточнен брой лица независимо от статуса на (физическо лице или юридическо лице, физическо лице, търговец, които желаят да си купуват стоки в интернет-магазина „ www.quadraccess.com ”.

1.3. След кликане на бутона „Поръчване“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в поръчката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на  „ www.quadraccess.com ”, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на „ www.quadraccess.com ” не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. Ние си запазваме правото да премахваме всеки продукт от този уебсайт по всяко време и да премахваме или променяме всеки материал или съдържание от него. Въпреки че винаги ще правим всичко възможно да обработваме всички поръчки, може да има изключителни обстоятелства, които ни принуждават да откажем обработката на поръчка, след като сме изпратили потвърждение за поръчката. Ние си запазваме правото да извършваме това по всяко време.

4.1. Ние не носим отговорност пред вас или пред трети лица за премахване на който и да е продукт от този уебсайт, или за премахване или модифициране на който и да е материал или съдържание от уебсайта или за това, че не сме обработили поръчка, след като сме изпратили потвърждение на поръчката.

5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Доставки(в цялата страна) чрез куриерска фирма Еконт: Когато пратките са под 1кг, цената на доставка в рамките на странатае между 4 и 6 лв. до офис на Еконт. Цената варира спред стойността на поръчката и населеното място, в което ще бъде доставена пратката. Доставката се извършва до 1-2 работни дни (след потвърждаване на поръчката) за населените места, в които куриерската фирма има офиси.

8.1.Ако изберете вариант за доставка до офис на Еконт, то нека бъде написано както следва: Пример: „Еконт офис Пловдив – Кючук Париж“

8.2. След като приключите Вашата поръчка, ще получите имейл или обаждане, с което Ви уведомяваме кога да я очаквате или уточняваме подробности около нея. Възможно е обаждане от Наша страна да няма. Поръчката се счита за потвърдена от момента, в който натиснете бутона „Поръчване“.

8.3. Цените, посочени на сайта не включват транспортирането до клиента. 

9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Всяка пратка идва с опцията Преглед и Тест, преди да бъде приета от потребителя/клиента! Евентуални повреди, удари или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9.1. За целите на тези условия, „доставка“ ще се счита за извършена и поръчка ще са счита за „доставена“ веднага след като вие или трето лице, посочено от вас освен доставчика, придобие владение на стоките, което ще се доказва с подписването на документ за получаване на поръчката на посочения от вас адрес за доставка. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9.2. Всички поръчки на продукти зависят от наличността. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, ние си запазваме правото да ви предоставим информация за заместващи продукти със същото или повисоко качество и стойност, които може да поръчате. Ако не желаете да поръчате заместващи продукти, ще възстановим всяка сума, която може да сте заплатили. 

9.3. Когато доставената стока не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед. Клиентът има правото да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. Конфиденциалност на личните данни

10. Информация, предоставена от Потребителя (Купувача) е поверителна. Администрацията на уеб сайт трябва да използва информацията от Потребителя (Купувача) с цел изпълнение на Поръчките на Потребителя (Купувача), ако други цели не са посочено в това Споразумение.

11. Попълване на анкета за поръчка на сайта „ www.quadraccess.com ” Потребителя (Купувача) доброволно дава съгласие за събиране и обработка на лични данни на Администрацията на Сайта с последваща цел: данните, които предоставя на Посетителя (Купувача) по време на регистрация в Сайта, ще бъдат използвани за обработка на Поръчки за закупуване на Продукти, да получите информация за Поръчката, изпращане на телекомуникационните средства за връзка (по електронна поща, мобилни комуникации) рекламни и специални предложения, информация за промоции или всякакви друга информация относно дейността на Уеб сайт „ www.quadraccess.com ” в други търговски цели.

12. За целите, предвидени в този параграф, Администрацията има право да изпраща писма, доклади и материали на пощенския адрес, e-mail посочен от  Потребителя (Купувача), както и да изпраща sms-съобщения, за да се свърже с потребителя чрез посочения в профила номер, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката на Потребителя (Купувача). Администрацията има право да извършва запис на телефонни разговори с  Потребителя (Купувача) с цел  качественото обслужване на Потребителя (Купувача) който дава своето безусловно съгласие.

13. Потребителя (Купувача) дава съгласие за използване на Администрацията на технологията cookie. „Бисквитките“ не съдържат лична информация и не могат по никакъв начин навредят на  Потребителя (Купувача). Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на предоставяните услуги, в т. ч.: за бързо идентифициране на Потребителя (Купувача); да запишете настройките на Потребителя (Купувача), на личните си предпочитания, за проследяване на състоянието на сесията за достъп на Потребителя (Купувача) и характерните за него тенденции. Администрацията също така използва „бисквитки“ в рекламните цели, включително да управляват реклами в Интернет. При прекъсване на технологии за „бисквитката“ на Потребителя (Купувача)  Администрацията не гарантира пълната функционалност на сайта „ www.quadraccess.com ” или на някои от неговите услуги.

14. Купувачът дава право на Администрацията да се извършва обработка на личните данни, в това число: вмъкването на лични данни в базата данни на Администрацията (без допълнително уведомление за това),  съхранение на данните , тяхното натрупване, актуализиране, промяна (ако е необходимо). Администрацията се задължава да осигури защита на данните от неоторизиран достъп на трети лица, не се разпространява и не се изпраща данни на трета страна (с изключение на прехвърляне на данни към свързани лица, търговски партньори, лица, упълномощен от Администрацията на изпълнението на непосредствена обработка на данни за посочените цели, както и за задължително искане на компетентен държавен орган).

15. В случай на нежелание за получаване на бюлетин за промоции, нови продукти и т.н., Потребителя (Купувача) има право да се откаже от него, чрез изпращане на писмо на Администрацията и/или поставяне на съответната марка в личния профил.

16. Администрацията не носи отговорност за съдържанието и достоверността на информация, предоставена от Потребителя (Купувача) при стартирането на Поръчката.  Потребителя (Купувача)  носи отговорност за достоверността на посочената при регистрация на уеб сайт  информация се съгласява на всички рискове, свързани с недостоверността на такава информация.

IV ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

17. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

17.1. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ www.quadraccess.com ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

17.2. В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при „ www.quadraccess.com ” във вида, в който са били получени.

17.3. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „ www.quadraccess.com ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

17.4. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид(напр. разкъсана опаковка, целофан, премахнати етикети, липсващи части и др.).

ВНИМАНИЕ!!! Връщане или замяна на разопаковани и/или тествани продукти не се извършва.

17.5. В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ www.quadraccess.com ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

17.6. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговеца е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ www.quadraccess.com ” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

17.7. Когато получената от потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, разходите по връщането на стоката са за сметка на Търговеца. В този случай клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, члез куриерска фирма Еконт. Върнати към нас пратки с наложен платеж или начислена такса доставка няма да бъдат приемани!

V СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ

18. Ние няма да носим отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне в съответствие с някое от задълженията, което поемаме по договор, когато то е причинено от събития, които са извън нашия разумен контрол („Форсмажорни обстоятелства“). Форсмажорните обстоятелства включват всяко действие, събитие, неупражняване, пропуск или злополука, която е извън нашия разумен контрол, включително, между другото, следното:

– Стачка, локаут или други форми на протест.

– Граждански размирици, бунт, нашествие, терористична атака или терористична заплаха, война (обявена или не) или заплаха или подготовка за война.

– Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, срутване, епидемия или други природни

бедствия.

– Невъзможността да се използват влакове, кораби, самолети, моторен транспорт или други

средства за транспорт, публични или частни.

– Невъзможността за използване на публични или частни телекомуникационни системи.

– Актове, укази, закони, наредби или ограничения на което и да е правителство или публичен

орган.

Приема се, че нашите задължения, произтичащи от договори, са прекъснати по време на периода, през който форсмажорните обстоятелства остават в сила и ще ни бъде дадено удължаване на периода, през който да изпълним тези задължения с време, равно на времето, през което продължава положението на форсмажорни обстоятелства.

VI. ПРАВА НА ТЪРГОВЕЦА

19. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

20. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

21. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

22. Под „Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата „ www.quadraccess.com ” на своя компютър или телефон.

23. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

24. Интернет магазина „ www.quadraccess.com ” е собственост на следния ТЪРГОВЕЦ: Смарт-Март 2018, ЕИК 205035579, адрес по регистрация:  гр. Велико Търново, п.к. 5000 бул./ул. ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ № 7, вх. А и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, п.к. 5000 бул./ул. ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ № 7, вх. А. Телефон за връзка с търговеца: 0885659864, електроннa поща: smartmart.ltd2018@gmail.com

За връзка с търговеца можете да изполвате посочените адрес за кореспонденция и електонен адрес, както и посочения телефон.

25. Под Сайт се разбира – „ www.quadraccess.com ” .

26. Потребител – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

27. Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

28. Лични данни – всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

29. Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани по реда на принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.

Shopping Cart